خدمات

خدمات آرا تجهیز سیستم
شركت آرا تجهیز سیستم با اتكا بر دانش و تخصص روزآمد سرمايه‌هاي انساني خود، خدمات زير را پس از فروش محصولات خود ارايه مي‌دهد :

• نصب سيستم ها بر روي سخت افزار سازمان مشتري
• آموزش كاربري سيستم‌ها
• مشاوره کاربردي و همكاري در استقرار سيستم‌ها
• پشتيباني فني نرم‌افزارها
پس از نصب و پياده‌سازي سيستم‌ها، پشتيباني نرم‌افزارها به سه شكل حضور كارشناسان در محيط كاربر، پاسخ‌گويي و راهنمايي از طريق تلفن و همچنين پشتيباني از راه دور (E-Support) صورت مي‌پذيرد.

• يکي از مشخصه هاي خيلي مهم سيستم هاي آرا تجهیز سیستم امکان اجراي نرم افزار ازراه دور با سرعت بسيار بالا ميباشد که مشکلات اجرايي بسياري از مجموعه هائي که داراي دفاتر ، نماينگي ها ، شعب و يا پروژه هاي دور از مرکز هستند ر مرتفع نموده و نيازي به يکسان سازي اطلاعات ازطريق ارسال اطلاعات يا Replication نخواهد بود.

• بديهي است که صرف داشتن يکسري نرم افزار با بانک اطلاعاتي يکسان متضمن يکپارچگي درفرآيند نرم افزارها نميباشد. براي رسيدن به يکپارچگي، انعطاف پذيري نرم افزار و الزام استفاده از يک Intelligent Business Work flow engine کارامد دراينگونه سيستم ها ضروري مينمايد.


مشخصات فني محصولات
محيط برنامه نويسي VB.net
تکنولوژي Windows DNA
بانک اطلاعاتي Sql Server 2008
محيط گزارش گيري
1. Crystal Report
2. Ms Report server 2008
3. Microsoft Excel 2007
4. Microsoft Word 2007


مشخصات عمومي سيستمها

امکان کنترل دسترسي تاسطح فيلدهاي اطلاعاتي Multi Language
امکان اخذ چاپ از کليه اطلاعات موجوددرسيستم (با توجه به محدوده دسترسي)
امکان جستجوي سريع ساده يا ترکيبي برروي کليه اجزاء اطلاعاتي سيستم
امکان مرتب سازي بر روي کليه فيلدهاي اطلاعاتي
امکان پيوست هرنوع فايل يا رکورداطلاعاتي به يک رکورد اطلاعاتي ديگر
امکان دسته بندي وتهيه پرونده براي پيوست هاي هررکورداطلاعاتي
امکان Book Mark کردن هررکورد اطلاعاتي برروي Personnel Desktop براي دسترسي سريع به رکورداطلاعاتي موردنياز
امکان دسترسي سريع به اطلاعات (حتي درحالت ارتباط بصورت Dial up )
امکان ثبت پيگيري برروي هررکورد اطلاعاتي
امکان ارجاع هرنوع رکورد اطلاعاتي بصورت دستي يا اتوماتيک
امکان پيوست نمودن email به هريک از رکوردهاي اطلاعاتي
امکان ارتباط با Microsoft word و Microsoft Excel بر روي کليه فرم هاي اطلاعاتي
قابليت مديريت اسناد درکل سيستم ها
بدون محدوديت کاربر
امکان اختصاص کد به منابع شرکت(Resources) و مديريت منابع
امکان اضافه نمودن گزارش به سيستم توسط کاربر(براي کاربراني که به Report serverآشنائي دارند) Open Source  بودن کليه گزارشات تحت Report Server
امکان ارسال کليه گزارشات به Excel,Pdf,Tiff,Xml,Csv,Web Archive
امکان مشاهده همزمان چند گزارش و فرم اطلاعاتي
امکان تعريف Template بصورت rtf و پيوست آن به رکوردهاي اطلاعاتي
امکان ثبت اطلاعات در بدو شروع بکاربا سيستم بدون نياز به درج انبوهي ازاطلاعات پايه
امکان ثبت فعاليتهاي روزانه
 امکان تنظيم قرارهاي روزانه
هشدارهاي لازم درمواقع وجود سند آماده تائيد درکارتابل اتوماتيک – دريافت ارجاع دستي – قرارهاي روزانه- دريافت پيغام- پيگيري هاي روزانه
امکان Customize کردن فرآيندها و تغيير مدل رفتاري يک فرآيند درمحيط کارفرما بدون نياز به ارائه ويرايش جديد ازسيستم ها
  امکان Customize کردن گزارشات درمحيط کارفرما بدون نياز به ارائه ويرايش جديد ازسيستم ها

 

 

آیا نیاز به مشاوره با کارشناسان ما دارید ؟

لطفا اطلاعات معتبر وارد کنید پیام شما با موفقیت ارسال شد